fietsen-lier.be Mis on edidaktikum
mis on edidaktikum

© 2021 eDidaktikum. Kõik õigused kaitstud. Minu konto KKK. Tagasi üles

.

© 2021 eDidaktikum. All rights reserved. My account FAQ. Back to Top

.

eDidaktikum pakub värsket pilti haridusmaailmas toimuvast. 15726 tudengit, õpetajat, haridusjuhti ja õppejõudu kasutab igapäevaselt eDidaktikumi, et koguda ja jagada materjale ja arutada õppimise ning õpetamise üle. Koos kavandades ja mõtestades on õppimine tõhusam! Logi sisse Loe edasi Personaalne töölaud

.

eDidaktikum pakub värsket pilti haridusmaailmas toimuvast. 15764 tudengit, õpetajat, haridusjuhti ja õppejõudu kasutab igapäevaselt eDidaktikumi, et koguda ja jagada materjale ja arutada õppimise ning õpetamise üle. Koos kavandades ja mõtestades on õppimine tõhusam!

.

© 2021 eDidaktikum. Kõik õigused kaitstud. Minu konto KKK. Tagasi üles

.

Mõned täpsustused praktika osas ehk vastused küsimustele, mis on minuni jõudnud. Võib olla aitab see info ka teisi.

.

.

Hello Natalja and Erle, I am sorry I havent seen you yesterday.I hereby send you a suggestion for the planning of our assignment. 17 march Subtrend on an national level (Step one of the assignment)24 march ...

.

Koondhinnagu leht - mis tuleb pärast praktikat esitada, kuhu õpetaja paneb oma allkirjad, võtke paberkandjal kaasa praktika lõppseminari - mis toimub jaanuaris, saan need seejärel signeerida ja teile tagasi anda. Kui on küsimusi, ikka kirjutage! Head praktika jätku!

.

eDidaktikum – õpetajakoolituse didaktikavaramu ja õpikeskkond koostas triin · Published 11. märts 2014 · Updated 9. märts 2015 Kairit Tammets , …

.

Vaatluse all on lasteaiaõpetaja kui ennast juhtiv õppija, õpetaja väärtused ja kutse-eetika. Tähelepanu juhitakse ka lasteaiaõpetaja tegevuse hindamise alustele ja eneseanalüüsi mõjutavatele faktoritele ning võimalustele. Põhirõhk on eneseanalüüsil, mis on lasteaiaõpetaja professionaalsuse kujundamise toetaja.

.

Kaks suurt erinevust eDidaktikum töötab põhimõttel, et õppejõud loob grupi, mida saab käsitleda kui kursust. Grupi lahendus toetab eDidaktikumis kogukondliku õppimise lähenemist, mis tähendab, et vaikimisi on grupis osalejate loodud sisu teistele liikmetele nähtav.

.

Koondab õpetajaharidusele suunatud ülddidaktiliste teadmiste kujundamisega seotud õppevara. Wed, 09/06/2017 - 14:28. Linda Helene Sillat. 0 Comments

.

Valminud on õpetajakoolitusele suunatud keskkond eDidaktikum 24.03.2014 Eduko programmi toel on valminud õpetajakoolitusele suunatud keskkond eDidaktikum, mis on mõeldud kõikidele Eestis õpetajakoolitust pakkuvatele kõrgkoolidele (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja ...

.

eDidaktikum - mooc Kursus on suunatud üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilastele, õpetajatele, kes soovivad oma uurimistöö tegemise oskusi värskendada ja kõrgkoolide I ja II aasta tudengitele. Kursuse 9 nädalaga õpitakse, kuidas uurimistöös andmeid koguda, arvuti abil neid analüüsida ja teha järeldusi.

.

1) Mis on selle õpihaldussüsteemi positiivsed küljed ja kuidas täidab eD sinu jaoks õpikeskkonna rolli ?Põhjenda! EDidaktikum on väga hea keskkond ühele tudengile, kellele meeldib mugavus ja kohene kättesaadavus. Oluline on see, et keskkond on privaatne. Võin olla kindel, et minu ülesandeid näevad ainult grupis olevad liikmed.

.

eDidaktikum Priit Tammets

.

Möödunud aastal käis Tallinna Ülikooli Haridusuuenduse keskuse meeskond tutvumas digivahendite kasutamisega meie koolis. Meie ja Tallinna 21. kooli praktikaid kasutati videoklotsi "Õppimine digirikastatud keskkonnas" valmistamiseks, mis on leitav edidaktikumi keskkonnas ja mida saavad õppevahendina kasutada teised koolid. Treiler ja põhivideo on …

.

Kui õppejõud määrab ülesande tudengile x, siis tudeng y näeb hetkel ülesannet grupi esilehel. Peita ülesanded tudeng y-le, kui ülesanne ei ole talle määratud.

.

Minu jaoks on õpihaldussüsteemi eDidaktikum lihtne ja mugav kasutada, loogiliselt liigendatud nii õppija, kui õpetaja jaoks. Ülesandeid, õppematerjale, arutelusid – kõike on lihtne lisada. Teise kursuse raames olen õppijana kasutanud Moodlet, mis on samuti kasutajasõbralik lahendus, seda vähemalt õppija poolelt vaadatuna.

.

Programmi toel on valminud didaktikavaramu ja õpetajakoolituse keskkond eDidaktikum (www.edidaktikum.ee) , mis hõlmab endas viie Eesti õpetajakoolitust pakkuva ülikooli ning tegevõpetajate didaktikaalase teadmuse ning teeb selle kättesaadavaks kõikidele õpetajaharidusest huvitatud osapooletele: õpetajad, õppejõud, õpetajakoolituse üliõpilased.

.

Lisaks: Ühtlustada pealkirjade stiilid Grupi järel kuvada arvu mitu/mitmest on vastanud ülesandele Google Drive failid kuvada enne vastuseid ja peale ülesande kirjeldust

.

Ideekalendri 44. nädal. Mälutargast õppimisest ja õpetamisest. Head sõbrad! Räägitakse, et eksimine on inimlik ning me õpime läbi oma vigade. Terve elu kajavad need sõnad meil peas ning meid julgustatakse olema haavatavad, julgema teha vigu ning neid tunnistada. Ometi on koolis asi vastupidine.

.

2014. aastal valmis õpetajakoolitusele mõeldud ühine õpetajakoolitust toetav e-keskkond eDidaktikum, mis on ühelt poolt tehnoloogiline tugi kursuste jaoks ja on käsitletav kui õpikeskkond, teiselt poolt aga personaalne digitaalne portfoolio õpetajakoolituse tudengile. Mitmed õpetajakoolituse õppejõud ning Tallinna Ülikooli ...

.

Ülesanne Peamised virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid mida olen eelnevalt kasutanud on eDidaktikum, EduFeedr ja Moodle ning neid kasutan nii õpilase, kui õppejõuna. Valisin analüüsimiseks 2012 aastal Soomes loodud virtuaalse õpihaldussüsteemi Eliademy. Eliademy on õpihaldussüsteem (learning management system; LMS), mis võimaldab …

.

Olen läbilugenud õpikeskondade kujunemist tutvustava dokumendi, kus märkisin roheliseks teksti, mida teadsin varem, ja kollaseks teksi, mis sisaldas uut informatisooni.Loetud teksti põhjal analüüsin õpikeskkonda edidaktikum.. 1) Mis on selle õpihaldussüsteemi positiivsed küljed ja kuidas täidab eD sinu jaoks õpikeskkonna rolli? Positiivne on see, et ma tulen õpikeskkonnas …

.

Postita oma dokument ajaveebi - hiljemalt 3.sept Roheline-Kollane märgistatud tekst Lisa ajaveebi ka analüüs ÕPIHALDUSSÜSTEEM eDIDAKTIKUM 1) Mis on selle õpihaldussüsteemi positiivsed küljed ja kuidas täidab eD sinu jaoks õpikeskkonna rolli?Põhjenda! 2) Mis on selle õpihaldussüstemei negatiivsed küljed ja kuidas jääb…

.

Tammets, K; Tammets, P; Laanpere, M. (2014). eDidaktikum – online community for scaffolding pre-service teachers into digital culture. The proceedings of the ECER conference: ECER, 01.-05. September 2014, Porto. Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto“ sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid ...

.

Ja mis on üldse õppedisain? Õppedisain (instructional design)- õppeprotsessi ja õpikeskkonna süsteemne kavandamine, mille eesmärgiks on muuta õppimine tulemuslikumaks, tõhusamaks ja huvitavamaks. Esimesest loengust õppisin palju uut, alustades sellega, et mis on eDidaktikum ja kuidas seda kasutada.

.

Esimisel loengul tutvusime lähemalt informaatika didaktika kursuse ülesehitusega, Saime teada, mis meid lähiajal ees ootab, millised on iseseisvad tööd, nende tähtajad. Põhiliseks õppekeskkonnaks on eDidaktikum , kust leiame kõik vajalikud …
mis on tulikui palju aega tagasi supernoova tegelikult plahvatas?kus asub käsmukui vanaks elab taksikoerkui palju on õhus hapnikkumis on vaktsineeriminesõnad kus on rkkui inimene langeb koomasekus on kodu kohtmis teeks kõhu lahti

884
Bing Google