fietsen-lier.be Kui kaua kehtib haigekassa peale töölepingu lõppemist kui kaua kehtib haigekassa peale töölepingu lõppemist

Haigekassa selgitab oma kodulehel, et ravikindlustus kehtib veel kaks kuud pärast töösuhte lõppemist. Selleks on töölepingu lõpetamise päevast alates kaks kuud. Andmed töölepingu lõpetamise kohta esitab tööandja töötamise registrisse kümne päeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast.

.

Töölepingu alusel töötav inimene saab ravikindlustuse siis, kui ta töötab üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu lepingu alusel. ... Kas ja kui kaua kehtib ravikindlustus pärast töö- või teenistuslepingu lõppemist? Töötajana kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

.

NB! Ravikindlustus antakse igakuiselt peale TSD esitamist. Näide 2. Töövõtuleping sõlmitakse 1. jaanuaril. Inimesele tehakse väljamakse 1. veebruaril, TSD esitatakse 10. märtsil ja ravikindlustus kehtib 11. märtsist kuni 10. aprillini. NB! Ravikindlustus antakse …

.

Küsimus: Kui kaua peale töölepingu omal soovil lõpetamist kehtib ravikindlustus? 19.08.2014 Tahan lõpetada töölepingu omal soovil 01.01.2015 ja soovin teada, kas peale töölepingu lõpetamist haigekassa kehtib veel mõnda aega või mitte?

.

Konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivus pärast töölepingu lõppemist (1) Pärast ... Varalise vastutuse kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui: 1) ... § 142. Eesti Haigekassa seaduse muutmine. Eesti Haigekassa seaduse (RT I 2000, 57, 374; 2008, 53, 295) § 28 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: ...

.

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustus peale töölepingu lõppemist? 04.12.2015 Kui kauaks jääb kehtima ravikindlustus? Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

.

Kui oled Tööturuametis töötuna reggireeritud, siis see tagab selle, et haigekassa kehtib kogu aeg. Kui töötuks registreeritud pole, siis haigekassa kehtib 2 kuud peale töölepingu lõpetamist.

.

.

Ravikindlustus peale töölepingu lõppemist - Perekooli Foorum. Esileht › Tööelu, raha ja seadused. › Ravikindlustus peale töölepingu lõppemist. Näitan 3 postitust - …

.

Mulle on küll toodud haiguslehti peale TL lõppemist ja teinekord päris pikka aega mitmeid lehti, kui on tegemist mingi tõsisema haigusega. Nii et ei saa see olla seotud TL lõppemisega. Karin 01.03.2013, 19:14 #278066

.

Kui tööleasumise hetkel sinu ravikindlustus veel kehtib, siis jätkub see uuel alusel ilma katkemiseta. Töösuhte lõppemisest peab teavitama kümne kalendripäeva jooksul alates töölepingu lõpetamisest. Ravikindlustus kehtib pärast lõppemist veel kaks kuud

.

Kui kaua kehtib siis minu ravukindlustus? ... Kehtib 2 kuud peale töölepingu lõppemist. Vasta Tsiteeri . juta 16. aprill 2010, kl 14.41: Kas siis seda isegi siis kui töötasin 3 kuud? Vasta Tsiteeri . H 16. aprill 2010, kl 15.20: www.haigekassa.ee, kindlustatule, ravikindlustus. Vaata ise, see on õigem koht kui delfi. Vasta Tsiteeri ...

.

Haigekassa liikmekaart kehtib kaks kuud pärast töölepingu lõpetamist. Kui teie viimane töötamise päev on 1. november, siis ravikindlustus kehtib 1. jaanuarini (kaasa arvatud). Tööandja peab haigekassale teatama töötajaga sõlmitud töölepingu lõpetamisest 15 kalendripäeva jooksul.

.

Töölepingu ülesütlemine ei olene sellest, kas töötaja on parasjagu puhkusel, ajutiselt töövõimetu või osaleb seaduslikus streigis./. ja. /Kehtiv töölepingu seadus ei keela töösuhte lõpetamist ega ülesütlemist haiguslehe ajal. Kui töötaja teeb haiguslehe ajal ülesütlemisavalduse, lõppeb töösuhe avalduses märgitud kuupäeval.

.

Kui kaua kehtib haigekassa emal, kes sai selle tänu lapsele? Kas kuni lapse 18kuuseks saamiseni? Maret 28.10.2009 16:02 (11 aastat tagasi) Kuni lapse 3 aastaseks saamiseni. Tsiri. 28.10.2009 23:09 (11 aastat tagasi) Suur tänu :) Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus ...

.

Kaua aga kehtib ravikindlustus pärast sünnitust, (üli)kooli lõpetamist või töölepingu lõppemist? Autor: scanpix Kuna praegu veel haigekassa ei saada kõigile inimestele nende ravikindlustuse lõppemise kohta sms-teavitust, tasub ise teadlik olla, kaua kehtib ravikindlustus erinevates eluetappides ja olukordades.

.

Konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivus pärast töölepingu lõppemist (1) Pärast ... Varalise vastutuse kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui: 1) ... § 142. Eesti Haigekassa seaduse muutmine. Eesti Haigekassa seaduse (RT I 2000, 57, 374; 2008, 53, 295) § 28 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: ...

.

Pärast töölepingu lõppemist kohaldatav konkurentsipiirangu kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui see: ... Tasu tuleb maksta ainult juhul, kui konkurentsipiirangut kohaldatakse peale töölepingu lõppemist ehk seadusandja on selgelt sätestanud, et konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivuseks peale töölepingu lõppemist peab tööandja maksma ...

.

Konkurentsipiirang võib kohalduda töötajale nii töölepingu kehtivuse ajal kui ka pärast töösuhte lõppemist. Konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivus pärast töölepingu lõppemist. Konkurentsipiirang (konkurentsikeeld) kehtib pärast töösuhte lõppemist üksnes juhul, kui konkurentsipiirangu kokkulepe vastab järgmistele tingimustele ...

.

Kui tööandja ei ole ärisaladusena määratletud teabe sisu töötajale kirjalikult teatavaks teinud, eeldab seadus, et töötajal ei lasu ka saladuse hoidmise kohustust. Tööandja ei pea töösuhte ajal või pärast töölepingu lõppemist saladuses hoidmise kohustuse täitmiseks maksma töötajale eritasu või andma muid hüvesid.

.

Kui seda ei tehta kas töötajal on õigust mingile hüvitisele ja kui kaua peale töölepingu lõppemist võib seda hüvitist nõuda? Maret 19.09.2013 19:25 (8 aastat tagasi) Kui TL öeldi üles katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu TLS§86 alusel siis jah on õigus vähem etteteatamise eest saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud ...

.

Kui tööleasumise hetkel sinu ravikindlustus veel kehtib, siis jätkub see uuel alusel ilma katkemiseta. Töösuhte lõppemisest peab teavitama kümne kalendripäeva jooksul alates töölepingu lõpetamisest. Ravikindlustus kehtib pärast lõppemist veel kaks kuud

.

Välja kuulutanud Vabariigi President 28.06.2012 otsus nr 135. Kaitseväeteenistuse seadus. Vastu võetud 13.06.2012. 1. peatükk Üldsätted § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus sätestab kaitseväekohustuse, kaitseväeteenistuse ja asendusteenistuse subjektid, nende õigusliku seisundi, kaitseväekohustuse täitmise korralduse ning kaitseväelaste suhtes …

.

Juhul kui te olete haige kauem kui 3 päeva, peate võtma haiguslehe arstilt alates esimesest päevast peale ise kirjutatud haiguslehe lõppemist.Vastava blanketi saadame meie teile, teie allkirjastate selle ja saadate meile tagasi peakontorisse niipea kui võimalik ja hiljemalt selleks ajaks kui peab esitama ka tunnilehed.

.

Kui kaua eriolukorra piirangud kestavad? Eriolukord kehtib tänase seisuga 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. Piirangute kestvuse aeg sõltub olukorrast. Olukorra stabiliseerudes (viiruse leviku kontrolli alla saamisel) võidakse piirangud lõpetada. Piirangute kehtestamisest ja lõpetamisest teavitatakse. Reisimine Eestist välismaale

.

Haigekassa peamine hüvitisliik on haigushüvitis, mida tasutakse aja eest, mil isik oli haiguse tõttu võimetu tööle minema. Kui isikul ei ole riiklikku ravikindlustust või on soov hankida ravikindlustus, mis kataks rohkem ravikulusid ja kaitseks ootamatuste eest, oleks mõistlik sõlmida vabatahtlik ravikindlustus kindlustusseltsis.

.

Pärast töölepingu lõppemist säilib töötajal saladuse hoidmise kohustus ulatuses, mis on vajalik tööandja õigustatud huvide kaitseks. ... kas ja kui kaua anda uustulnukale uusi võimalusi ...

.

Ka ei pea maksma hüvitist konkurentsipiirangu kokkuleppe eest töölepingu kehtivuse vältel. Küll aga peab juhul, kui konkurentsipiirangu kokkulepe kehtib ka peale töölepingu lõppemist, olema selles sätestatud hüvitis, mida tööandja peab igakuiselt kokkuleppe kehtivusaja lõpuni maksma, vt § 24 lg 1 p 3, lg 3.

.

Haigekassa pärast,” räägib naine. Enamasti järgnes CVde saatmisele vaikus, vaid kahest-kolmest kohast sai naine eitava vastuse. Ju oli nii palju kandidaate, et tööandja ei suutnud kõigile vastuseid saata, oletab Katrin.

.

Meresuu ee - intellektika 2021, iphone 6 plus. Puugi eemaldamine bbz02mpf: christopeit cl3 jahitarbed Guess connect c0001g1 - jaapani f1 piloot kohtla järve honor play ultraviolet Varustaja24 работа в тарту vannitoa uks…
mis on avalik huvikui puus pöörleb sõnadkuidas saadakse laboris hapnikkukuidas muuta ruuteri paroolikuidas raseduse ajal kaalu hoidakui palju saab tulumaksu tagasimis on variatiivsusunustuste usku aga kui sa mäletadkui suur hüdrofoorkuidas keeta tatraputru

642
Bing Google