fietsen-lier.be Kohe kui koma kuidas hävitada turvaliselt andmeid?kus uppus titanickus elab kilkkuidas olla mehele hea nainemis kus millal kanal 2 saatejuhtmis on moes 2015 sügiselmis on seksuaalne ahistaminekuidas teha muusikatkui vanalt koer steriliseeridakuidas lasta kasemahlamis on propolismillal ja kus toimusid esimesed olümpiamängudkuidas mälu treenidakui kallis on elektriauto laadiminekus on su varanduskuidas panustavad kodanikud maksudega ühiskonda laiemaltlihas kaalub rohkem kui rasvütle kus ma rada teha tohinenne kui koma ekikuidas vaadata tv6 arvutistmis on ekraani ülekate
kohe kui koma

Kui ühendsidend on lause keskel, pannakse sellesse koma, nt Vaidlus lahendatakse kõrgema astme kohtus juhul, kui üks pooltest ei ole otsusega nõus. Sidendid isegi kui, olgugi et, ilma et, ainult et, vaevalt et, peaasi et jt kuuluvad kokku ning sõnade et ja kui ette koma ei panda, nt Isegi kui sa valetasid, oli see ilusaim asi, mida sel ...

.

Sellepärast et, selleks et, selle asemel et, eeldusel et, nii et; siis kui, enne kui, juhul kui, nii palju kui, samal ajal kui jms puhul on koma asend kõikuv. Kui rõhutatakse põhjust, otstarvet vms, siis paigutatakse sõnad sellepärast, selleks vms pealausesse ning koma sidesõna et, kui vms ette. Muidu on koma ühendsidendi ees.

.

Tavaliselt oma vaistu põhjal sinna koma ei paneks, aga see on lihtsalt seepärast, et tundub nii, kui järel on liiga vähe teksti vms. #2926434: Kui koma taga on tegusõna, siis koma on ok. Isegi, kui koma taga tegusõna pole, kuid me mõistame, et seal peaks olema.

.

Aga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus. mulle meeldib see mantel nii musta kui ka valgena.

.

Minu kui kirjutava inimese jaoks tähendab koma mõnikord pausi. Sellest pausist lähtuvalt on mul rääkida üks omamoodi komakogemus. Ei kirjutamise, teksti ega raamatute või artiklitega seoses vaid elust enesest. Siin see lühike lugu on. Mõnikord läheb nii, et osa inimesi kaovad su elust igasugu põhjuseta.

.

Liitlause osalaused erldatakse üksteisest komaga, kui nende vahel pole koma mittenõudvat sidesõna. Ka küsisõnade ette pannakse koma. ( Ma ei jõudnud õigeks ajaks, sest buss hilines. Isa remondib autot ja ema askeldab köögis. Vaatan, kas kõik õpikud on kotis.) Kui, nagu ja kuni ette pannakse koma, kui neile järgneb öeldis.

.

millal kui ette koma. millal käib kui ette koma, millal mitte? Hästi lihtsalt ära seletatuna kui-võrdluses ei ole kindlasti koma Elas muretult kui linnuke. Kui lauses järgneb kuile tegusõna, siis on kui ees koma tahtsin talle öelda, kui kena ta selles kleidis välja näeb, aga paraku oli …

.

Siiski, ta soovis pärast minuga kokku saada, et kuulda, millest seminaril kõneldi. Lõppude lõpuks, materjalid ilmuvad ka veebis. Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta.

.

Koma on üks vajalik ja asjakohane märgike. Kas ma tean, kuidas seda alati õigesti kasutada? Võib-olla jah, võib-olla ei. Aga ma püüan. Koma olulisus sai selgeks algklassides, kui eesti keele õpetaja tõi väga karmi näite kahest erineva mõttega lausest: “Tappa mitte, ellu jätta” ja “Tappa, mitte ellu jätta”. Oleks ju lõpmata kõhe, kui selline väike […]

.

Kui emakeeletunnis eritletavad laused muutusid keerukamaks, selgitati ka niisuguseid juhtumeid, mille puhul rinnastavate sidendite ees käib koma.

.

banaan, ma pole õigekirja iial õppinud mingisuguste reeglite järgi, sellepärast on mul raske sulle mingi konkreetse reegli põhjal seletada, miks see sinu näitelause ilma komata on. aga minu meelest võiks õuna-pirni lause vabalt kirjutada ka nii: Temal on pirne rohkem kui minul õunu.

.

Esmalt sättis Koma end lause algusesse, kust suur algustäht ta kohe minema kihutas. Seejärel hiilis ta lause lõppu, kust Punkt ta pikema jututa ära saatis. Viimaks leidis Koma lausete sees mitu suurepärast kohta, kus ta end hästi tundis, kuid isegi paarist kaunist kohast lause keskel käskis õpetaja ta vähe aja pärast ära kustutada.

.

– kirjutatakse üldjuhul koma: ET, SEST, AGA, KUI, KUID, VAID, ENT, NAGU, KUNI Ta uskus, et lumi on sinine. Ma kuulsin linnulaulu, sest aken oli lahti. Roni, aga ole ettevaatlik! Lähme õue, kui vihma ei saja! Otsisime võtit, kuid ei leidnud. Me ei jooksnud, vaid jalutasime. Koer jooksis väravast välja, ent rebane oli juba kadunud.

.

Koma on üks vajalik ja asjakohane märgike. Kas ma tean, kuidas seda alati õigesti kasutada? Võib-olla jah, võib-olla ei. Aga ma püüan. Koma olulisus sai selgeks algklassides, kui eesti keele õpetaja tõi väga karmi näite kahest erineva mõttega lausest: “Tappa mitte, ellu jätta” ja “Tappa, mitte ellu jätta”. Oleks ju lõpmata kõhe, kui selline väike […]

.

2) paneme jagatisse koma kohe pärast seda, kui täisosa on jagatud; 3) kui murdosa jagamisel tekib jääk, siis teisendame jäägi nulli juurdekirjutamise teel 10 korda väiksemateks ühikuteks ja jätkame jagamist seni, kuni jääki ei teki. Kümnendmurru jagamisel …

.

Kui üks nendest tingimustest on täitmata, siis koma lauselaiendi taha ei panda. Kui näiteks lauselaiend alustab küll (osa)lauset, aga tema järel tuleb kohe öeldis, pole komal seal kohta. Selline pausita sõnajärg tundub vahel ka loomulikum. Seega ei saa ta seminarile tulla.

.

Juhul kui periood (korduma hakkav numbrite rühm) algab kohe pärast koma, siis selliseid kümnendmurde nimetatakse puhtperioodilisteks kümnendmurdudeks. Puhtperioodiliste kümnendmurdude kirjutamisel märgitakse periood tavaliselt sulgudesse, näiteks 0,666.. = 0,(6); 0,1212… = 0,(12). Vaatame nüüd näidet . Ka siin hakkavad jagatise ...

.

Oi, kui ilus tass! Tule kohe tuppa! Anna mulle kommi! Koma: Komaga eraldatakse loetelud. ... Nii Mari kui ka Jüri olid koolis. - kirjutatakse üldjuhul koma: ET, SEST, AGA, KUI, KUID, VAID, ENT, NAGU, KUNI. Ta uskus, et lumi on sinine. Ma kuulsin linnulaulu, sest aken oli lahti.

.

Mina kui 11. klassi arukas inimene ei pane kunagi kui-lisandi ette koma. Eellisand EI eraldata komadega. Insener Jaan Kaup vahetas töökohta. Tartu linn valis uue volikogu. Kirjanikust naaber klõbistas oma kirjutusmasinal. KOONDLAUSE Koondlause on korduvate lauseliikmetega lause. Korduda võivad alused, sihitised, määrused, täiendid ...

.

Niipea kui koitis, asusime teele. Ma teen seda kohe, niipea kui koju jõuan. * Kõik kogunejad, niipea kui nad olid oma pealisriided ära pannud, läksid trepist üles. P. Viiding. niivõrd kui määra väljendav sidesõna, alustab määralauset. *.. katsus isegi naljatada, niivõrd kui see antud olukorras sünnis oli. A. Erleman (tlk).

.

Nii Mari kui ka Jüri olid koolis. Ta uskus, et lumi on sinine. Ma kuulsin linnulaulu, sest aken oli lahti. Roni, aga ole ettevaatlik! Lähme õue, kui vihma ei saja! Otsisime võtit, kuid ei leidnud. Me ei jooksnud, vaid jalutasime. Koer jooksis väravast välja, …

.

Ja häirib kohe nii väga, et see võib minna komatustajatele kalliks maksma. Nii juhtus näiteks 2017. aastal, kui noorte laulu- ja tantsupeo plakatitel olnud tervitusel „Tere, pillimees!“ ja Tere, tantsija!“ oli koma ununenud. Teadlikud keelekasutajad avaldasid selle kohta protesti ja peokorraldajad, kes pidasid korrektse eesti keele ...

.

Kui dünamomeetrilise võtmega polt temale lubatud pingutusmomendi niiöelda ära kannatab, siis kas reaalselt ikka liide kohe arvestatavalt halvem saab? Natuke meenutab see teema treimist, kas kaks või kolm või hoopis neli kohta peale koma...

.

Sellesse raamatusse salvestatud tekstid on kirjutatud aastatel 2003-2019. Siin on riimluulet, vabavärssi, päeviku-stiilis pihtimusi. On absurdi, nalja, nukrust, viha. Kohtab toorust ja satiiri, aga ka küpsemist ja õrnust. Olen tekstid paigutanud viide alajaotusse, vastavalt meeleolule ja ajaperioodile. Seda võib lugeda kui autori kujunemisteekonda. «Sabata koma» on üks punkt …

.

2) paneme jagatisse koma kohe pärast seda, kui täisosa on jagatud; 3) kui murdosa jagamisel tekib jääk, siis teisendame jäägi nulli juurdekirjutamise teel 10 korda väiksemateks ühikuteks ja jätkame jagamist seni, kuni jääki ei teki. Kümnendmurru jagamisel …

.

"Kaks lainet on koherentsed kui neil on" → "kui" ees koma puudu. "mis näitab kui hästi lained" → "kui" ees koma puudu. "näidates meile ajalist koherentsust." → "meile" on lauses üleliigne. See ei sobi entsüklopeedia artikli kirjaviisi. "koherents väheneb kuni kõik …

.

kohe kui > koma vahele; meilikliendiga luuakse esimest korda ühendus meiliserveriga > meilikliendile luuakse esimest korda meiliserveriga ühendus ? Algab kui > koma vahele. Muutke igal pool; Antud käsk saadetakse serverile kui > See käsk saadetakse serverile, kui

.

Kui minna, siis kohe. Öeldisverbi sisaldavate kinnisväljendite komakasutus Laadi alla Liikme laiendamise programm vaba: makskumis maksab, saagumis saab, teemis tahad. Kui sõnaga kui või nagu algavas tarindis on öeldis, pannakse koma: Vaatas mind, nagu oleksin võõras. Kui käed külmetavad, pane kindad kätte.
kui vana laps võib istuda esiistmelkuidas arvutada dekreedirahasid 2018kui palju inimesi elab aafrikasmis kingitakse igale eestis vastsündinud lapselemis on kinnistamisavalduskuidas teha sõrnikuidkui vanalt steriliseerida kassikuidas ainevahetust kiirendadakuidas teha snapchatikuidas mõjutavad elektromagnetväljad inimese tervist

365
Bing Google