fietsen-lier.be Juhul kui eki
juhul kui eki

(Juhul) kui = (juhul,) kui üks pooltest ei ole otsusega nõus, lahendatakse vaidlus kõrgema astme kohtus. Selleks et = selleks, et müüa, tuleb pakkuda. Enne kui = enne, kui lõplikult otsustad, loe läbi meie valimislubadused. Siis kui = siis, kui oli vaja, ei …

.

Komaga ja komata (2008-11-28) Lause alguses asuvas ühendsidendis, nagu sellepärast et, selleks et, selle asemel et, enne kui, juhul kui, samal ajal kui vm, on komakasutus vaba, nt Selleks(,) et õigesti elada, tuleb hoolsalt õppida.Enne(,) kui lõplikult otsustad, tutvu meie kataloogiga.Juhul(,) kui soovime olla parimad, peame rohkem pingutama. Sõna juhul võib …

.

(Juhul) kui = (juhul,) kui üks pooltest ei ole otsusega nõus, lahendatakse vaidlus kõrgema astme kohtus. Selleks et = selleks, et müüa, tuleb pakkuda. Enne kui = enne, kui lõplikult otsustad, loe läbi meie valimislubadused. Siis kui = siis, kui oli vaja, ei osanud tema kaasa mängida. Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu.

.

Näiteks nime Suur Sankt Bernhard ei leia, kui päringureal kirjutada St. Bernhard, ent leiab juhul, kui kirjutada Bernhard. Päringureas tuleb kasutada üksnes ladina põhitähti (A..Z) ja eesti tähestiku tähti (Õ, Ä, Ö, Ü, Š, Ž), otsida saab ka kürilliliste tähtede järgi (vene tähestiku piires).

.

Juhul kui lõppseadme vastavushindamisse on kaasatud volitatud asutus, peab vastavusmärgistusele olema lisatud volitatud asutuse tähis …

.

Otsingu käivitamine XML mooduse abil (nupp 10 otsib tulemusi MySQL andmebaasist, juhul kui sõnastiku andmed on viidud MySQL-i. Juhul kui ei ole, otsitakse tulemusi XML meetodi abil) 12. Rada – kuvatakse klõpsatud elemendi hierarhiline asukoht XML-failis alates artikli algusest . 13. Toimetamisala vaate valimine: XML, tabel, vaade . 14

.

Näiteks EKI WS = Wiedemanni sõnavarakogu. Viidata on vaja ka juhul, kui kasutate enda kogutud materjale, mis on meie keelearhiivi hoiule antud. Arhiivimaterjalide avaldamine toimub ainult Eesti Keele Instituudi loal. Kõigist viitamistest palume teada anda arhiivi haldajale (liis.ermus[at]eki.ee).

.

Ühend "juhul kui" ei vaja koma, kui sellega algav kõrvallause eelneb alistavale osalausele. Teie näites on vahetult alistav lause sõnaga "siis" algav osalause, nii et koma ei ole vajalik. 20. juuni 2005. Kuhu peaks järgmises lauses veel koma panema?

.

Kui hulgasõnaks on põhiarvsõna, võib kasutada öeldise arvuvormina nii mitmust kui ka ainsust. Kui hulgafraas on lause algul või väljendab täpset hulka, on soovitatav kasutada siiski mitmust ehk Teie näidete puhul 2. varianti. Vt ka Mati Erelti "Lause õigekeelsus", lk …

.

Kui vajate privaatsust, tehke sisse logimiseks enda konto. Pole mingit mõtet endale kontot taotleda, kui teil pole tõsist kavatsust mitut suuremat raamatut helifailideks teisendada. Niisama lustida saab lehel heli.eki.ee, ka esimese raamatuproovi võiks algatuseks teha kontot loomata.

.

mitmelgi juhul, kui kontseptsioon läheb vastuollu mõne tunnustatud seisu-kohagaeesti keele kohta, võetakse kriitilise vaatluse alla seisukoht ise ning näi-datakse, et tegemist on eksiarvamusega. Seejuures on paratamatu, et kriti-seeritakse mõningaid varem avaldatud seisukohti, kuid kriitika eesmärk ei ole

.

Vastuseks saime mõlemal juhul: „Good weather, a boat tra-vels there for five hours.” tõlge pole perfektne, aga on täiesti arusaadav. ees-ti keel on nende enam kui 50 keele hulgas (vt sama internetilehekülge), mis on arvuti abil tõlgitavad ja mille kõnelejaid-kirjutajaid ei saa oma salakeele

.

junktsioonidest, ning kui põhjuslause väljendab põhjust, mis ei ole kõnehet-keks realiseerunud, võib selles kasutada samu verbivorme kui otstarbelauses-ki. Sellistel juhtudel võib otstarbelause mõnikord põhjuslausega asendadagi (vrd näiteid 11 ja 11’). Kõrvallause liigi määrab sel juhul pealauses asuv korre-

.

Definitsioon: any of the following metals: any compound of scandium, vanadium, manganese, cobalt, copper, yttrium, niobium, hafnium, tungsten, titanium, chromium ...

.

ÕSi soovitused EKI ühendsõnastikus (06.07.2021)Aita kujundada järgmise ÕSi sisu! (07.07.2021) Küsi Eesti Keele Instituudi keelenõuandjatelt. Nimi. E-post. Teema. Küsimus või kommentaar . ⚠ Uusi sõnu ja tähendusi vaata Eesti Keele Instituut Roosikrantsi 6, 10119 ...

.

Elemendi väärtuste valik (juhul, kui on ette antud) 8: Otsingulahter – siia sisestatakse otsitav tekst (sõna või järjend), mida otsitavast elemendi seest vaja leida. Otsingut saab paindlikumaks teha metamärkide (* ja ?) abil. Nt kui struktuurilahtris on "märksõna", siis esitatakse kõik märksõnad, kui lahtrisse kirjutada tärn (*) 9

.

Eks ole teada, et koma asetusest võib oleneda lause tähendus. Siin üks näide, mille varal olen juba aastaid sõdinud toimetajatega eesmärgil, et koma kaoks võrdleva “kui” eest ka juhul, kui lause jätkus on öeldis. Kui ei kao, võimaldab skandaalset kaksipidimõistmist näiteks järgmine lause: “Kalle laulab paremini, kui Pille mängib klaverit”. Tähendused: a) Kalle laulab ...

.

Mitu nime tuleks eraldada semikooloniga. Nimed tuleks jätta sellisele kujule nagu nad on publikatsiooni originaalis ja seda isegi juhul, kui mõne autori nimi on muutunud (nt abiellumise tõttu). Publikatsioonide otsing otsib nimesid nii väljalt "Autorid, kelle on …

.

Eestis levib lindude gripp. Kogume teavet surnuna leitud lindude kohta Eestis! Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit. Sulgi ja luid loodusest amet kokku ei korja.

.

Vastuseks saime mõlemal juhul: „Good weather, a boat tra-vels there for five hours.” tõlge pole perfektne, aga on täiesti arusaadav. ees-ti keel on nende enam kui 50 keele hulgas (vt sama internetilehekülge), mis on arvuti abil tõlgitavad ja mille kõnelejaid-kirjutajaid ei saa oma salakeele

.

EKI keelekillud: 1. hooaeg, 1. osa: Arm - Elisabet Reinsalu, Jan Uuspõld ja Tambet Tuisk tutvustavad laulu- ja tantsupeoga seotud sõnade ja nimede päritolu ning tähendusi. Autorid Eesti Keele Instituudi keeleteadlased Tiina Laansalu, Peeter Päll, Ene Vainik, Meeli Sedrik, Jüri Viikberg, Tiina Paet, Udo Uibo, Maire Raadik ja Fred Puss.

.

EKI säilitab osalejate e-posti aadressid kuni 20. jaanuarini 2022. Auhindu ei asendata ega maksta välja rahas. Võitjatega võetakse ühendust e-posti teel. Kui soovid lisainfot, kirjuta turundus@eki.ee.

.

juhul oli selliste sõnade koguhulk tühine. 2 K ir ve g lna: dh s t ük õ ,m f oou - juhul uued, pärast keskaega laiemasse kasutusse tulnud sõnad. Eriti huvitav nende hul-gas on verb koukima, mille murdetaust on märksa laiem kui tema rannikumurdelisel tule - tusalusel kouk ’kook, konks’. See sõna on murdest murdesse liikumisel ...

.

kui lisandiga moodustaja üks liige on mitmuses või loetelu. Sellisel juhul on teine liige ainsuses, kui liikmeks on kogunimi, abstraktnimisõna või hulgafraas: lugeja, sinu ja minu arvamus; ainsuses või mitmuses, kui see näitab liiki: Nendel meestel, firmajuhil ja tema paremal käel, on alati kiire.

.

Sõnade puhul ja korral vahet on selgitanud Henn Saari 1989. aastal ajakirja Nõukogude Õigus kirjutises „Kui filoloogil on sõnaõigust“.Puhul on seesama mis vene по случаю, по поводу, soome johdosta, näiteks võib kedagi …

.

ment, eriti juhul kui on võimalik vii-data muu maailma aastatepikkusele kogemusele. Võib loota, et keeleselguse nõue suudab oma väljendusjõu ja -sel-gusega panna inimesi senisest rohkem keeleküsimusi tähtsustama, rohkem mõtlema enda keelepruugi ja keele kui nähtuse peale. Selge keel kui probleem. Selge kee-

.

EKI: perede majanduslik olukord neljandas kvartalis halvenes. Rebitud raha. Pilt on illustreeriv. FOTO: Mihkel Maripuu. Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) värskest konjunktuuriuuringust ilmneb, et perede majanduslik olukord liikus detsembris negatiivses suunas. Palume vabandust, video mängimisel tekkis viga.

.

Juhul, kui on katki SIM kaardi pesa taastamine või vahetus algab 20 eurost. Te panite SIM kaardi nutitelefoni, kuid telefon ei näita seda? Ei tasu ise panna SIM kaarti pesasse nurga all või jõuga, nii Te võite situatsiooni hullemaks teha, kui see juba on. …

.

EKI-l puudub vajadus oma tuntust ülikooli kaudu tugevdada. EKI koostatud sõnaraamatuid kasutavad kümned tuhanded inimesed, keelenõu lehte külastatakse miljoneid kordi aastas. Enamik EKI tegevusest ei kuulu ülikoolide spetsiifikasse, seda isegi juhul, kui need ülesanded õigusaktidega kehtestatakse.
kõike muud kuikuidas arvuti kiiremakskuidas käitub armunud kalad meesnii kaua kuikui vanalt saab teha relvalubakuidas töötab plasmalõikurkuidas saada kaalust alla kiirestikui tihti trenni tehakuidas kasutada chia seemneidmis on kalifaat

193
Bing Google