fietsen-lier.be Füüsikaline suurus mis iseloomustab ühe keha mõju teisele
füüsikaline suurus mis iseloomustab ühe keha mõju teiseleJõud on füüsikaline suurus, mis näitab ühe keha mõju teisele kehale. Jõud võib põhjustada liikumist, aga ka liikuva keha seismajäämist või hoopis pöörlemist. Jõud mõjub mingis kindlas suunas. See, kas ja mis suunas keha jõu mõjul liikuma hakkab, sõltub ka teistest jõududest, mis sellele kehale mõjuvad. Kaks või rohkem jõudu saavad ka üksteist tasakaalustada, nii et .... 1. Jõud. * Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele kehale. vastastik. mõju . * Jõu ühik on 1N, tähis F.. * Jõud on suunatud suurus.. Jõu mõjumise tulemus. * Jõud põhjustab keha kiiruse muutuse või keha deformeerimise.. Kujutamine joonisel. * Jõud on vektoriaalne suurus, seda kujutatakse noole abil.. Füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele, Liikumine, mille puhul keha mis tahes võrdsetes ajavahemikes läbib võrdsed teepikkused, Keha, mille kuju või ruumala on võrreldes esialgsega muudetud, Füüsikaline nähtus, mis seisneb selles, et kaks keha mõjutavad teineteist vastastikku võrdsete jõududega. Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele kehale. [A2] [A3] Gravitatsiooniks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtust.. Füüsikaline mudel ­ Nähtuse või keha lihtsustatud käsitlus Punktmass ­ Liikuva keha mudel Inertsus ­ keha omadus, mis seisneb selles, et keha kiiruse muutmiseks antud suuruse võrra peab teise keha mõju esimesele kestma teatud aja. Inerts ­ Liikumise kiiruse säilitamine. Keha kaal mõjub alusele või riputusvahendile, raskusjõud aga kehale endale.. Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab . ühe keha mõju teisele kehale. keha inertsust. keha asukoha muutust. keha survet alusele. 5 / 20. Deformeerimisel kehas tekivat jõudu nimetatakse . elastsusjõuks. hõõrdejõuks. rõhumisjõuks. .... ühe keha mõju teisele kehale. ? ... Mass on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ... ? keha inertsust. ? keha kaalu ? keha raskust; Kehade mistahes vastastikuse tõmbumise nähtust nimetakse... ? Gravitatsioonijõuks ? ... Jõudu mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teiste kehade suhtes nimetatakse ?. füüsikaline suurus, mis väljendab keha inertsust. mass. keha omadus, mis väljendub vastuseisus keha liikumise kiiruse või selle suuna muutusele. inertsus. füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele. jõud. mõõteriist jõu mõõtmiseks. dünamomeeter. jõu ühik. 1N.. Gravitatsioon on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele kehale. Gravitatsiooniks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtust. 15 / 17. füüsikaline suurus, väljendab keha inertsust. 1 m/s. kiiruse ühik. jõud. füüsikaline suurus, iseloomustab ühe keha mõju teisele. 1 N. jõu ühik. dünamomeeter. mõõteriist jõu mõõtmiseks. jõudude tasakaal. ühele kehale mõjuvate jõudude summa on võrdne nulliga. ... mis seisneb keha kuju või ruumala muutmises. elastsusjõud.. Füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele, Liikumine, mille puhul keha mis tahes võrdsetes ajavahemikes läbib võrdsed teepikkused, Keha, mille kuju või ruumala on võrreldes esialgsega muudetud, Füüsikaline nähtus, mis seisneb selles, et kaks keha mõjutavad teineteist vastastikku võrdsete jõududega. on keha omadus säilitada oma esialgset liikumisolekut. Keha mass on keha inertsust väljendav füüsikaline suurus. Jõuks nimetatakse füüsikalist suurust, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele (vastastikmõju) ja mille tulemusena muutub keha kiirus st tekib kiirendus. Jõud on vektoriaalne suurus (Jõu suund ühtib keha kiirendue suunaga).. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.. 27. Kirjuta lühidalt. Kapi nihutamiseks tehti tööd 200 J. 28. Kirjuta lühidalt. Keha poolt läbitud vahemaa on 100 m. 29. Kirjuta lühidalt.. Näiteks keha suurust kirjeldatakse geomeetriliste mõõtmetega, raskust iseloomustatakse massiga, soojust temperatuuriga jne. Mõõtmine on võrdlemine kokkulepitud väärtusega. See kokkulepitud väärtus on mõõtühik (või lühidalt ühik). Iga füüsikaline suurus esitatakse sellele vastavates ühikutes.. Elektrilaeng on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha omadust astuda teiste kehadega elektro­magnetilisse vastastikmõjusse.Punktlaeng on laetud keha idealiseeritud mudel – elektriliselt laetud keha, millel puuduvad mõõtmed (või mille mõõtmeid ei pea antud tingimustes arvesse võtma).. Punkt­laen­gu mõiste abil lihtsustatakse elektrinähtuste uurimist tavaliselt …. iseloomustab ühe keha mõju teisele Gravitatsioon on nähtus, mis seisneb kõikide kehade vastastikuses tõmbumises Gravitatsioonijõud on gravitatsiooni suurust iseloomustav jõud. Gravitatsioonijõud on suur kui vähemalt 1 kehadest on väga suur – Maa, Kuu, Päike jne Gravitatsioonitegur g. Maal 9,8 N/kg (10N/kg). Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha teisele kehale. Gravitatsiooniks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse nähtust. Gravitatsioonijõud ja keha mass on omavahel võrdelises seoses, st, mida on kehade mass, seda on gravitatsioonijõud. Gravitatsioonijõud ja kehadevaheline kaugus on seotud omavahel pöördvõrdeliselt, st. mida on …. Liikumishulga (impulsi) jäävuse seadus Liikumishulk (impulss) on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha liikumisolekut: kus p – liikumishulk, m – mass, v - kiirus Kui keha liikumishulk ajas muutub, liigub see keha kiirendusega, mida põhjustav kehale mõjuv jõud. Seega, kui kehale mõjub mingi jõud – keha on vastastikmõjus teis(t)e keha(de)ga), siis selle keha liiku­mis­hulk .... füüsikaline suurus, väljendab keha inertsust. 1 m/s. kiiruse ühik. jõud. füüsikaline suurus, iseloomustab ühe keha mõju teisele. 1 N. jõu ühik. dünamomeeter. mõõteriist jõu mõõtmiseks. jõudude tasakaal. ühele kehale mõjuvate jõudude summa on võrdne nulliga. ... mis seisneb keha kuju või ruumala muutmises. elastsusjõud.. Füüsikalist suurust, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele kehale, nimetatakse jõuks. Jõudu tähistatakse tähega F ning jõu ühikuks on njuuton (lühend N). Jõud mõjub alati ühes kindlas suunas. Jõu mõjumise punkti nimetatakse jõu rakenduspunktiks.. Pinge ehk mehaaniline pinge on pideva keskkonna mehaanikas füüsikaline suurus, mis iseloomustab tahkise mõttelisel tasapinnal – lõikepinnal – mõjuva sisejõu intensiivsust. Sisejõu tekkimise põhjuseks on mingi välismõju (mingil viisil mõjuv jõud, temperatuuri muutus). Pinge on kõige üldisem sisejõudu kirjeldav mõiste ja selle kasutusele võtmine tekitas murrangu .... Ühe keha mõju teisele, mis tekitab kiirenduse või deformatsiooni nimetatakse jõuks. Kõiki jõude saab liigitada kaheks: jõud, mis esinevad kehade kokkupuutel ja jõud, mis avalduvad ka siis, kui kehad ei puutu kokku. Esimesi jõude nimetatakse ka …. Ühe keha mõju teisele risti kokkupuutepinnaga on rõhumisjõud. Keha võib teisi kehi mõjutada lisaks kaalule veel muudki liiki jõududega. Arvuti taga istuv õpilane toetub seljatoele, õhupalli puhutav õhk paneb selle paisuma, press surub korgitüki õhemaks, magnet hoiab nõela .... Vastastikmõju<br />Keha püsib paigal, kui sellele ei mõju teised kehad!<br /> 3. Vastastikmõju<br />Keha kiirus muutub, kui kehale mõjub mõni teine keha!<br />. ..... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha soojuslikku seisundit. mass. soojushulk. tihedus. ... mis iseloomustab ühe keha mõju teisele. Answer: 39. 1 point ..... - keha siseenergia hulk, mis kandub sellelt teistele kehadele või teistelt kehadelt antud kehale .... Elektriline takistus (electrical resistance) on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha omadust avaldada elektrilaengute liikumisele takistavat mõju. Mida väiksem elektriline takistus, seda paremini keha elektrit juhib ning vastupidi, mida suurem takistus seda halvemini keha elektrit juhib. Takistuse mõõtühikuks on oom (Ω).. ..... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele. 8. 1 point. on keha omadus säilitada oma esialgset liikumisolekut. Keha . mass. on keha inertsust väljendav füüsikaline suurus. Jõuks. nimetatakse füüsikalist suurust, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele (vastastikmõju) ja mille tulemusena muutub keha kiirus st tekib kiirendus. Jõud on vektoriaalne suurus (Jõu suund ühtib keha kiirendue ...
kuidas pildistada lindekuidas tuli pimedus mu tuppamis on dataprojektorkui jood ära sõidakui kaua koroonaviirus kestabära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudabplaneetkus talvituvad konnadkus puhata horvaatiassiis kui sirel valge

508
Bing Google