fietsen-lier.be Enne kui koma eki
enne kui koma eki

Sellepärast et, selleks et, selle asemel et, eeldusel et, nii et; siis kui, enne kui, juhul kui, nii palju kui, samal ajal kui jms puhul on koma asend kõikuv. Kui rõhutatakse põhjust, otstarvet vms, siis paigutatakse sõnad sellepärast, selleks vms pealausesse ning koma sidesõna et, kui vms ette. Muidu on koma ühendsidendi ees.

.

.

Komaga ja komata (2008-11-28) Lause alguses asuvas ühendsidendis, nagu sellepärast et, selleks et, selle asemel et, enne kui, juhul kui, samal ajal kui vm, on komakasutus vaba, nt Selleks (,) et õigesti elada, tuleb hoolsalt õppida. Enne (,) kui lõplikult otsustad, tutvu meie kataloogiga. Juhul (,) kui soovime olla parimad, peame rohkem pingutama.

.

Minu kui kirjutava inimese jaoks tähendab koma mõnikord pausi. Sellest pausist lähtuvalt on mul rääkida üks omamoodi komakogemus. Ei kirjutamise, teksti ega raamatute või artiklitega seoses vaid elust enesest. Siin see lühike lugu on. Mõnikord läheb nii, et osa inimesi kaovad su elust igasugu põhjuseta.

.

.

Olemuselt ehk oligi. Koma jätab õhku võimaluse, et alati on kellegi või millegi jaoks veel ruumi. Ta võib liita ja lahutada. Teinekord võib koma olla ohtlik. Komade abil võib mõnest lausest saada lohe, kelle vastu ei pea võitlema, aga võib. Vahel lausa peab!. Tõesõna – koma võib olla eluohtlik. Juhul kui teda vales kohas kasutada.

.

.

EKI vastus [nimisõna]: „See on kokkuleppe küsimus, keelereeglid seda ei määra.“ Niisiis, ENAMASTI käib otsekõne lõpumärk ENNE kinnijutumärke, kuid pane tähele : Kui otsekõnejärgne koma on tingitud saatelausest või sidesõnast , pannakse koma PÄRAST kinnijutumärke.

.

1) Lugupidamisega, [oma nimi] 2) Lugupidamisega [oma nimi] Omalt poolt lisan, et minu teada ei kirjutata tere järele koma, kui sellele ei järgne inimese nimi. Tere järele pannakse kas hüüumärk või mitte midagi (eelistada tuleks viimast). Samuti ei käi koma lugupidamisega järele.

.

Siis, kui meie tööd tegime, lullitasite teie järve ääres. Kõrvallause võib alistuda kõrgema astme kõrvallausele: Läksin poodi, et osta endale raamat, mida hädasti vajasin, kuna pidin esmaspäevaks referaadi kirjutama, sest mul oli see ikka veel tegemata.

.

Midagi ilusamat kui "side-by-side külmik" ei ole ma siiani suutnud välja mõelda, ehkki ega see eriti kena muidugi ole (ingliskeelne väljend on kasutusel ka paljudes teistes keeltes). Küsin, et kuidas seda peaks siis kirjutama – side-by-side lihtsalt kursiivi?

.

1 üks, ühe, ühte/üht 2 kaks, kahe, kahte/kaht 3 kolm, kolme, kolme 4 neli, nelja, nelja 5 viis, viie, viit 6 kuus, kuue, kuut 7 seitse, seitsme, seitset 8 kaheksa, kaheksa, kaheksat 9 üheksa, üheksa, üheksat 10 kümme, kümne, kümmet 11 üksteist, üheteistkümne, ühtteist/ühteteist 12 kaksteist, kaheteistkümne, kahtteist/kahteteist 13

.

Sooviksin teada, kas allpool toodud näiteks peaks kasutama "selleks et" või võib "selleks" ka ära jääda. Küsimus tekkis, kuna väidetavalt on keegi ELi institutsioonide tõlkijatele õpetanud, et "selleks" peaks niisugustes konstruktsioonides kindlasti olema. Näitelause:

.

Koolonit on vaja, kui seda nõuab kokkuvõttev sõna, nt EKIga saate ühendust võtta järgmisel aadressil: Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn. Muidu pole koolonit tarvis, nt Emakeele Seltsile kirjutage postiaadressil Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn või meiliaadressil [email protected]. Helista tele …

.

kuupäeva vahele koma ei käi. 1 R. Kartus. Riik ei saa olla kaubamärgi omanik. – Äripäev 06.05.2002. 7. Veebiallikale viitamine a) Kui teos või artikkel on saadaval ka veebis, lisatakse kirje lõppu veebiaadress või varustatakse teose või artikli pealkiri hüperlingiga. Vt näiteid p-s 8.

.

Kui on õhtu, siis kirjutame nii: Kell on 19 (= seitse). Kell on 10.05 Kell on viis minutit kümme läbi / kell on kümme ja viis minutit / kell on kümme null viis. Kell on 10.20 Kell on kakskümmend minutit kümme läbi / kell on kümme ja kakskümmend minutit / kell on kümme kakskümmend.

.

Kui lähtekeele sõna on omakorda laenatud, on võimaluse korral püütud esitada kogu teekond, kuidas ta on mitmeid keeli läbides eesti keelde jõudnud: näiteks koma < saksa Komma koma < ladina comma lõige, lõik, tsesuur < kreeka komma löök, lõige, lõik. Kõlasõna.

.

No kui nii häirib, siis võiks ju teada, et AGA ette käib ka koma. +15-6. ... oled siis see liigitub ebaseadusliku jälitustegevuse alla ning karistatakse kriminaalseaduse alusel.Soovitan soojalt enne jälgimist hoolega mōelda,kas inimlik uudishimu tasub seda riski ära. +1-30.

.

Tere, Mari! "Muide" järele koma ei käi, kulla reegliseletaja! > de" järele koma ei käi, kulla reegliseletaja! Oled loll või mängid? "Muide" lause algul eraldatakse komaga, kui talle ei järgne vahetult öeldisverb. Näita seda linki, kus on kirjas, et selles lauses "muide" järel koma ei käi!

.

Sümbolite seletus algab valemirealt peale koma sõnaga „kus“ järgneva koolonita. Tähistuste ... Näiteks: (EKI, 19.11.2015) või (Statistikaamet, 17.11.2015). ... lausest, siis paikneb viide enne lauset lõpetavat punkti, kui aga tervest lõigust, siis pärast punkti. Näide

.

Koma tuleb lauselaiendi järele panna üksnes siis, kui: a) see alustab lauset või osalauset ja. b) selle järel ei tule mitte öeldis, vaid mõni muu lauseliige. Seega, seminarile ta tulla ei saa. Esiteks, tal on samal ajal õppetöö, ja teiseks, ta ei jõua muidu lastele lasteaeda järele.

.

Kui numbri järel on ümarsulg, alustatakse väiketähega ja loetelu osad eraldatakse üksteisest koma või semikooloniga. Lühikesi rühmi (kahe- kuni kolmesõnalised) eraldatakse harilikult koma, pikemaid semikooloniga. Ka on eraldusmärgiks semikoolon juhul, kui koma täidab rühmas juba ise mingit funktsiooni. Näiteks

.

kaugemal kui varasemad, Johann Hornungist mõjutatud teosed, sh UT 1715. Tema arvukad näited, kuidas Thor Helle on oma meeskonnaga ära rikkunud Hornungi ilusa eesti keele, puudutavad enamasti süntaksit ja morfoloogiat (Ahrens 1845; 1853), kuid nende kõrval toob ta paar näidet ka sõnavara koh-ta (Ahrens 1845: 18–19).

.

Mind paneb imestama, et palju on selliseid inimesi, kes pole kuulnud, et peale punkti või koma käib tühik. Kui ma firmasse uue inimese tööle võtan, siis pean sageli meenutama, et enne meili ärasaatmist tuleb see läbi lugeda ja õigekirjale tähelepanu pöörata, mahukamad kirjatükid oleks soovitav lasta kolleegil üle lugeda (meil ...

.

Vaata, mees, kui sa paned koma "või" ette, siis muutub lause kardinaalselt võrreldes komata lausega. Tahad poosetada, aga ei tulnud eriti hästi välja. Kui tahad end veel lolliks teha oma lingvistiliste ja grammatiliste "geniaalsustega", siis anna teada _____

.

Kui Gmail tahab POP3 protokolliga külas käia, siis server on ikka mail.eki.ee, kasutajanimeks on täispikk meiliaadress, linnuke kasti Kasuta SSLi ja pordiks 995. kui teie postkasti potsatab ilmselge jama, siis kustutamise asemel on ymarkuubis mõistlikum vajutada nupule Rämps.

.

Kõrgkoolide rektorid panid kanna vastu maad ning teatasid haridus- ja teadusministrile Liina ­Kersnale (RE), et nad ei ole nõus uusi haldus­lepinguid sõlmima enne, kui rahastamisperspektiiv ei ole selge, sest kõrgharidus on olnud krooniliselt ala­rahastatud. Minister ütles valitsuse pressikonverentsil, et tunneb end rektorite poolt n-ö kahvlisse aetuna.

.

Kui ÕS 2018s soovitus puudub (nagu sõnadel arv ja number), ei peaks loobuma keelekasutajat suunamast enne ÕS 2025 ilmumist. Praeguses seisus on ilmselt paljudel raske aru saada, kas ja mida EKI ÜS soovitab või miks üksnes registreerib kirjalike tekstidena talletatud keele sõnu ja vorme.

.

Õiguskeele vormistusjuhend Koostatud 21.04.2017 I. VIITENUMBER Viitenumber on pärast lauselõpupunkti. ui viide on ainult lause mõne sõna kohta, paikneb viitenumber enne kirjavahemärki, kui see peaks järgnema.

.

Õiguskeel 2019/1 1 Kaassõna kaasus: lt-tuletised Sirje Mäearu Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Artiklis on vaatluse all kaks kaassõnadena käibivate sõnade rühma: ne-omadussõnast ja v-kesksõnast lähtuvad lt-tuletised.Nende seas on nii sobivaid kui ka sobimatuid.
mida süüa kui on kõrvetisedkus mis millalkuidas juua viskitkuidas kasutada iseteeninduskassatkus lauldi ja trallitikuidas ruunidega ennustadakuidas avada dat failiema kui mina kord suureks saan autorkuidas teha küünlaaluseidmis soodustab kütuse põlemist

627
Bing Google