fietsen-lier.be Eki võrdlus kui koma
eki võrdlus kui komaKoma on kindlasti tarvilik juhtudel, kui järgnev täiend TÄP-SUSTAB sisuliselt eelnevat (see rühm mahub ühtlasi samaliigilise täiendi mõiste alla), nt mahukas, 21 numbrist koosnev kava (= mahukas, s.o 21 numbrist koosnev); väga lahja, 0,1% väetisela-hus (= väga lahja, st 0,1%). Koma on vaja ka siis, kui temast oleneb TÄHENDUS: ümmar-. Kui aga ükskõik väljendab seisundit, kuuludes pealause öeldise juurde, eraldatakse ta siduvast sõnast komaga. Vrd See on ikka nii, ükskõik mis ka ei juhtuks. Mul on ükskõik, kuhu ta läheb. Isegi kui, olgugi et, ainult et, vaevalt et, peaasi et, ilma et, mitte et kuuluvad sidendina kokku ning sidesõna et ja kui ette koma ei panda.. Oled sa mõelnud, kui tore kirjavahemärk on koma? Koma näeb välja dünaamiline ja lohakalt elegantne, kuid on palju isikupärasem kui punkt. Komad seovad lause üheks, luues ühtekuuluvuse ja ühtsuse. Koma ei ole lõpp, vaid tunnusmärk sellest, et kõik läheb edasi. Näiteks saab koma järele alati veel ühe sõbra nime kirjutada.. Eks ole teada, et koma asetusest võib oleneda lause tähendus. Siin üks näide, mille varal olen juba aastaid sõdinud toimetajatega eesmärgil, et koma kaoks võrdleva “kui” eest ka juhul, kui lause jätkus on öeldis. Kui ei kao, võimaldab skandaalset kaksipidimõistmist näiteks järgmine lause: “Kalle laulab paremini, kui Pille mängib klaverit”. Tähendused: a) Kalle laulab .... Ühendis suur-suur tänu on kahe esimese sõna vahel sidekriips, mitte koma. 2009-10-01 kui-lisand ei nõua koma, nt Tartu kui ülikoolilinn on .. 2009-09-01 Kampaania kestab, kuni kaupa jätkub. Kõrvallause ees on koma. 2009-08-20 Kutsusin Indreku, oma pinginaabri, uude sauna. Miks on selles lauses kaks koma?. Kui aga panna ka tase seestütlevasse, oleks tegemist juba ühilduva järellisandiga: Lähtudes tegevuse iseloomust, kaasa arvatud selle tehnoloogilisest tasemest, ning lähipiirkonna teistest tegevustest .. 1. Järellisand ning omadussõnaline järeltäiend eraldatakse oma põhjast koma(de)ga. Nt Kas sina, haritud inimene, tead, mis on elu mõte?. Sidesõna "nagu" ees on kindlasti koma siis, kui ta tähendab näiteks, nt "Käisin suvel paljudes Eesti linnades, nagu Haapsalus, Pärnus, Võrus, Tartus ja Kuressaares". Kui on lauses konstruktsioon "niisugune ~ seesugune ~ selline ~ säärane ~ säherdune nagu X", siis koma "nagu" ees ei ole, sest tegu on võrdlusega.. Võrdlus-kui tõttu pole kahte koma vaja, sest seal ongi kasutatud lihtvõrdlust, kuid selleks ajaks kui vahele on koma ikkagi vaja, sest järgneb osalause. Õigesti kirjavahemärgistatult kõlab see lause nii: "Harvad pole juhtumid, kus värske puu- ja köögivili kui kiiresti riknev kaup on selleks ajaks, kui tõendid (on) kogutud, müüdud.". Koma ja aeg V Kasuta koma, kui ühes lauses on koos nädalapäev ja kuupäev!. Esmaspäeval, 27. mail on viimane kohtumine. Kas Sa reedel, 10. jaanuaril oled vaba? Χ Koma ei käi kuupäeva ja kellaaja vahel.. Eksam toimub 15. märtsil kell 08.15. Saame kokku neljapäeval kell 10.30.. Koma ning koht ja aeg. Kui koma taga on tegusõna, siis koma on ok. Isegi, kui koma taga tegusõna pole, kuid me mõistame, et seal peaks olema. Kui koma taga tegusõna pole (ega pole ka ette näha), siis koma ei panda ja on tegemist võrdlusega. On ehk nii? Kirjutasin kunagi Vilde teose põhjal uurimustöö “kui ja nagu võrdlus …”, see osutus täiesti .... enne kui aega märkiv sidesõna: enne seda, kui; alustab ajalauset, mis annab edasi pealause tegevusele v. olukorrale järgnevat tegevust v. olukorda. Läks mööda tükk aega, enne kui ta julges redupaigast välja tulla. Emal oli tükk aega tegemist, enne kui tuba korda sai. Enne kui ma jõudsin midagi ette võtta, tungisid nad mulle mitmekesi kallale.. 5) võrdlus (kui-lisand) Mina kui 12. klassi arukas inimene ei pane kunagi kui-lisandi ette koma. LAUSELÜHEND Lauselühend on öeldiseta sõnarühm, mille tuumaks on verbi käändeline vorm. Alati eraldatakse koma(de)ga 1) verbita lauselühend Koolimajas ei käida, müts peas ja saapad jalas, ega vilistata nagu õues.. Vende ettepanekuga võrdlus-kui eest koma ära jätta ja kogu lugu. Keeletometaja Mirel Püss: Nõus. Vajadus mõnede kui-de eest koma kao-tada on ilmselge, kuna komaga võib mõte kergesti jaburaks muutuda. Kas seda võrdlus-kui puhul lausa …. Koma järgnes sõnale (mitte ei eelnenud järgmisele sõnale) nii siis kui nüüd, kahe lause vahel oli ja on tühik, teksti on alati liigendatud loetavuse huvides. Vasta Tsiteeri supper tänud :-) …. Morfoloogiliste analüsaatorite etmrf ja EKI võrdlus Analüüsiks kasutati "Postimehe" 01.09.2000 numbrit, millest eelnevalt eemaldati märgendid ja mis viidi kujule iga sõna eraldi real ning eemaldati korduvad sõna(vormi)d.. Koma kasutusest nii et puhul oleneb koguni lause sisu. Kui koma on nii järel, väljendatakse tegevusviisi, kui ees, siis tegevuse tagajärge.Vrd Tehke need tööd ära nii (kuidas?), et keegi ei näe.– Jooksime võidu, nii et lõpuks olid kõik higised. Nii et -püsiühendites võib koma …. Aga lihtsalt kui-võrdluse puhul mitte; näiteks: Tema on palju ilusam kui mina. Eile oli parem ilm kui täna. kui sõnale kui järgneb tegusõna, siis jah. aga kui sõna kui on võrdkusena, siis ei käi koma. Näide: ma olin söömas, kui algas kaklus. mulle meeldib see mantel nii musta kui ka valgena.. Võrdlus ei ole ainult lause stiilis “Jüri on vanem kui Mari”. Tüüpilisi vigu kirjandites | Kuidas kirjutada Eesti keele kõige sagedam lausesisesi kasutatav kirjavahemärk on koma. Selle märgi õige tarvitamine pole aga sugugi lihtne. Näiteks tekitab täiskasvanud keelekasutajates tihti hämmeldust tõik, et koma võib käia ka ja ees.. Kui jüts paneb koma õigesse kohta, on tema mõistusega kõik korras. Ta saab hakkama muudegi asjadega, näiteks tunneb ära, milline on pea- ja milline kõrvallause, ning teab, et kõrvallause eraldatakse pealausest komaga. Keeletundlikul jütsil on selle kohta näide varuks: "ütle mulle, kes on su sõbrad, ja ma ütlen sulle, kes oled sina. Võrdlus näitas, et üks-ühele oli üle võetud 43,5%. ... Peale selle võib koma esineda vaste osana pikemates väljen-dites, ... täiendavalt EKI sõnastikuga. Kui MV-gruppide kokkulangevus .... KOMA Koma pannakse 1) aga, kuid, vaid, ent ette koond- ja rindlauses vastandatud lauseliikmete või osalausete eraldamiseks: Ilm oli kaunis, aga/kuid/ent väga külm. 2) ja, ning, nii...kui ka ette, kui neile eelneb üte, järellisand, kõrvallause, verbita lauselühend: Tulge siia, kulla poisid, ja näidake, kuidas te seda tegite.. Trains Saruda-eki to Koma: times, prices and cheap tickets online for all trains from Saruda-eki to Koma. Find the cheapest train ticket from Saruda-eki to Koma. 2 Followers, 355 Following, 0 Posts - See Instagram photos and videos from Ⓜ️ (@koma_eki). Koma järgnes sõnale (mitte ei eelnenud järgmisele sõnale) nii siis kui nüüd, kahe lause vahel oli ja on tühik, teksti on alati liigendatud loetavuse huvides. Vasta Tsiteeri supper tänud :-) …. Koma tuleb lauselaiendi järele panna üksnes siis, kui: a) see alustab lauset või osalauset ja. b) selle järel ei tule mitte öeldis, vaid mõni muu lauseliige. Seega, seminarile ta tulla ei saa. Esiteks, tal on samal ajal õppetöö, ja teiseks, ta ei jõua muidu lastele lasteaeda järele.. Vende ettepanekuga võrdlus-kui eest koma ära jätta ja kogu lugu. Keeletometaja Mirel Püss: Nõus. Vajadus mõnede kui-de eest koma kao-tada on ilmselge, kuna komaga võib mõte kergesti jaburaks muutuda. Kas seda võrdlus-kui puhul lausa …. Listen to Una donna per kui uccidere, a song by Koma on TIDAL. Home Featured Magazine About. Log in Start Free Trial Start Free Trial. Koming Soon. Koma. 2019 E xplicit. Play on TIDAL .... Detailed long term forecast. See the forecast as a table.. Kui loetelu järel on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse mõttekriipsu. Laupäev ja pühapäev on puhkepäevad. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda. Täna rääkisime tunnis omadussõnadest ehk adjektiividest. Sidesõnade ja, ning, ega, ehk, või, nii… kui ka ette loetelus koma ei panda.
mida teha kui telefon ei lähe töölekui pikk on 1 jalgmis on ogavalkkus saab passi uuendadakuidas teha krattimis on frentsmis vahe on ilmal ja ilmastikulkui magu valutabriigid kus on vaja passikuidas teha fotoblogi

229
Bing Google